ฝ่ายจัดรายการ โทร.086-3298862


เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 24 ชั่วโมง 191
แจ้งเหตุไฟไหม้ 199
แจ้งเหตุไฟฟ้าดับ 1129
แจ้งเหตุน้ำไม่ไหล  (สนง. ประปาจังหวัดชลบุรี) 0-3827-0169
ตำรวจท่องเที่ยว 0-3842-5440, 1155
ตำรวจท่องเที่ยวพัทยา 0-3841-0044, 0-3842-5937
ตำรวจทางหลวง ส.ทล.2 กก.3 จ.ชลบุรี 0-3839-2001, 1193
ตำรวงภูธร ภาค 2 จังหวัดชลบุรี 0-3827-5021
สภ.อ. เมืองชลบุรี 0-3827-4401-2
สภ.อ. เกาะสีชัง 0-3821-6218-9
สภ.อ. บ่อทอง 0-3821-1300
สภ.อ. บางละมุง 0-3822-1800-1, 0-3822-1331
สภ.อ. บ้านบึง 0-3844-3501, 0-3875-0131-3
สภ.อ. พนัสนิคม 0-3846-1222, 0-3846-1359, 0-3847-4400
สภ.ต. พัทยา 0-3842-9352, 0-3842-0802, 0-3842-4186
สภ.อ. พานทอง 0-3845-1112
สภ.อ. ศรีราชา 0-3831-3555, 0-3831-0300
สภ.อ. สัตหีบ 0-3843-7113, 0-3843-7712
สภ.ต. แสนสุข 0-3838-5411-2
สภ.อ. หนองใหญ่ 0-3821-9299
สภ.อ. แหลมฉบัง 0-3849-5556


เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลสำคัญ

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
โรงพยาบาลชลบุรี 0-3828-4466
โรงพยาบาลชลเวช 0-3827-1989, 0-3828-4354
โรงพยาบาลเอกชล 0-3827-3840
โรงพยาบาลเกาะสีชัง 0-3821-6100
โรงพยาบาลบ่อทอง 0-3821-1144
โรงพยาบาลบางแสน (บางละมุง) 0-3842-7580
โรงพยาบาลบ้านบึง 0-3844-3560
โรงพยาบาลหนองใหญ่ 0-3821-9145
โรงพยาบาลอ่าวอุดม 0-3835-1010-2
โรงพยาบาลสัตหีบ  กม. 10 0-3824-5508
โรงพยาบาลแม่และเด็ก 0-3878-6974-5
โรงพยาบาลบางละมุง 0-3842-9245
โรงพยาบาลแหลมฉบัง  อินเตอร์เนชั่นแนล 0-3849-1888
โรงพยาบาลกรุงเทฯ-พัทยา 0-3842-7751-5
โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล 0-3842-9422-4
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล 0-3842-8374
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 0-3824-5929, 0-3824-5735-69
โรงพยาบาลพญาไท  อำเภอศรีราชา 0-3877-0200-8
โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 0-3832-2157-9
โรงพยาบาลสมิติเวช  ศรีราชา 0-3832-4100-20
โรงพยาบาลรามแพทย์  ศรีราชา 0-3832-4100
โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี 0-3827-3034