บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ผ่านโครงข่าย Fiber Optic

ตารางราคา ค่าบริการ SUPER HI SPEED INTERNET
Download/Upload Monthly service fee
50/20 Mbps 599.-
100/40 Mbps 799.-
150/50 Mbps 899.-
200/60 Mbps 1,190.-


*This prices exclude Vat 7%