HOME Face ส่งข้อความทาง LINE Contact

TMN CABLE TV

 • calendar 1
 • calendar 1
 • calendar 1
 • calendar 2
 • calendar 3
 • calendar 4
 • calendar 5
 • calendar 6
 • calendar 7
 • calendar 8
 • calendar 9
 • calendar 10
 • calendar 11
 • calendar 12
 • calendar 13
 • calendar 14
 • calendar 15

เคเบิลทีวีท้องถิ่น คือ สื่อโทรทัศน์อีกรูปแบบหนึ่งที่จะให้บริการประชาชน ในการเผยแพร่ภาพ และเสียง โดยส่งสัญญาณไปทางสายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Obtic) ในรูปแบบบอกรับสมาชิก คือต้องสมัครสมาชิก เลือกรับแพ็กเกจ ชำระเงิน กับทางผู้ให้บริการบริษัทต่างๆที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อ่านต่อ...

 

ผลิตภัณฑ์ของเรา